Følg med på din lokale kommunes hjemmeside. FHI sine hjemmesider oppdateres fortløpende ang. koronavaksine.