VIKTIG!

Mennesker som mistenker at de kan være smittet av Corona viruset og/eller har symptomer for luftveisinfeksjon, bes om å ta kontakt per TELEFON med oss eller nærmeste legevakt via telefonnummer: 116117.  

Vi ber om at alle som mistenker at de kan være smittet av Corona viruset og/eller har symptomer på luftveisinfeksjon IKKE oppsøker Romedal Legesenter uten forutgående kontakt per telefon.

Til enhver tid sitter både syke og eldre mennesker med nedsatt immunforsvar på venterommet hos oss, og disse er særlig utsatt for smitte. Det er viktig at vi sammen forsøker å begrense smitten, og dette gjør vi best ved å følge Folkehelseinstituttet sine råd:

Folkehelseinstituttet om Coronaviruset

Folkehelseinstituttet sine råd og informasjon om Coronaviruset til befolkningen

Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på disse sidene og helsenorge.no .

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015 som har åpent hverdager 08-18 og helger 10-16.

Det er mange som ønsker å nå oss, og det kan ta litt tid å komme igjennom på telefon.

Om du vil gjøre det enkelt og slippe telefonkø, kan du bestille time på SMS(sjekk våre nettsider). HUSK at du ikke kan bestille akutt-time på SMS, da må du ringe oss!

Se TIMEBESTILLING.

Vi minner om mulighet for video/ e-konsultasjon.