Følgende personer bør ta influensavaksine:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Pasienter med diabetes type 1 og 2 (sukkersyke)
 • kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • nedsatt immunforsvar
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefaler FHI influensavaksine bl.a. til:

 • Husstands kontakter til immun supprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.
 • Helsepersonell som har pasientkontakt: Kontakt arbeidsgiver for vaksinasjon

se utfyllende anbefalinger på FHI -Folkehelseinstituttet sine nettsider